Thildes Biodynamiske Have

April

Sommelier og DipWSET, Thilde Maarbjerg

 

Selvom jordvarmen starter sent i år (14. maj), er der fuld gang i klargøringen til årets vækstsæson i april. At den biodynamiske kalender tyder på mildt aprilvejr giver yderligere blod på tanden.

 

Der skal planlægges idet frøene skal sås på de dage, hvor den kosmiske impuls er rettet mod netop deres type. Således inddeles afgrøder i blomster, blad, frugt og rod, og i den biodynamiske kalender er der tydeligt markeret hvilke dage og i hvilket timeinterval, man skal så de forskellige typer afgrøder. Løg er f.eks. en rodfrugt og skal sås, luges og høstes på roddage for at få det bedste resultat.

Konventionelt landbrug viser, at det sagtens kan lykkes uden at gøre brug af de kosmiske impulser, men forsøg har vist, at både næringskvalitet og holdbarhed er forbedret i biodynamiske afgrøder. For rodfrugter er det af særlig stor betydning for holdbarheden, at afgrøden høstes på roddage, ligesom snitblomster holder længere i vand, hvis de høstes på blomsterdage. Perioderne varer 2-4 dage og det er derfor ikke besværligt at planlægge såning. Jeg har inddelt alle mine frø i de forskellige kategorier, så når der f.eks. er frugtdag, tager jeg alle mine frø med frugtplanter frem og beslutter hvad, der skal sås. Noget sås i potter i orangeriet, andet kommer direkte i jorden.

Virkelig meget kan sås i april, og det er en af de travleste måneder i haven.

Mange spørger til mængden af arbejde med en køkkenhave, og efter to års dyrkning af de ca 300 kvm er min oplevelse, at det er mindre end de fleste antager. Haven er i vores sommerhus, hvor vi er ca 3 dage om ugen, så jeg har ikke engang mulighed for at være i den hver dag. Havefræseren er en stor hjælp må dog siges, da arbejdet med jorden er både det hårdeste og mest tidskrævende i havedyrkning. Når først jorden er præpareret, er det nemt at så.

I maj og juni skal man indstille sig på lidt lugning, men derefter er det minimalt, hvad der kræves. Planterne har etableret sig, og det tilfredsstillende ved at tilvejebringe så store mængder afgrøder selv, overstiger langt den fysiske indsats det kræver at passe haven. Derudover skal lægges den ubeskriveligt store glæde, der er ved at se det ske og formå med sine bare næver og en håndfuld primitive redskaber at kunne katalysere en sådan vækst, for ikke at tale om henrykkelsen ved at kunne servere det for gæster.

Kompostbunkerne kan endelig åbnes, og guldet spredes efter fræsningen. Jeg arbejder det ned i overfladen inden, jeg sår, og glæder mig over mit bidrag til bindingen af kulstof i jorden. Vidste du, at hvis vi øger humusindholdet med 1% i den danske landbrugsjord kan vi binde det, der svarer til Danmarks CO2 udledning i 27 år? Der ligger et kæmpe uudnyttet potentiale her, men det kræver nye måder at tænke på i dansk landbrug.

Biodynamikkens grundlægger Rudolf Steiner sagde, at Jorden er blevet gammel og har mistet noget af sin energi. Via biodynamikken kan vi mennesker som den eneste art på Jorden bringe noget af den energi tilbage fra universet til vores jord og det liv, der alt sammen i sidste ende er afhængigt af den. Det er måske den mest meningsfyldte forklaring, jeg endnu har hørt på hvorfor, vi mennesker er til.