THILDES BIODYNAMISKE HAVE I NOVEMBER

Arbejdet i haven går for alvor på held i november, i hvert fald for mit vedkommende. Under overfladen bliver der knoklet for at omdanne organisk materiale, men for det kan ske, skal det først tilføres. Grundpillen i biodynamikken er tilførsel af kompost til jorden og udspredning af besked om, at det skal omsættes og integreres i jorden hurtigst muligt. Også på det område adskiller biodynamikken sig fra konventionelt landbrug, der er fløjtende ligeglad med jordens mikroorganismer.

Sommelier og DipWSET, Thilde Maarbjerg

 

Gylle er landbrugets guld og quickfix, der skaber stor vækst på kort tid, men på ingen måde tilbyder den langsomme frigørelse af næringsstoffer, som velomsat kompost giver. Og uundgåeligt udvaskes en betragtelig mængde, som planterne ikke kan nå at optage til fare for vores vandmiljø.

Med så stort et opdyrket areal, som vi har i Danmark relativt til landets størrelse har det vidtrækkende konsekvenser, som vi endnu ikke har set toppen af. Ophobningen af zink og kobber i vores landbrugsjord som følge af brugen af gylle fra konventionel svineproduktion er et andet problem, som man indtil videre har haft held med at holde ude af den brede befolknings søgelys.

Er jeg bare endnu en frelst københavner, der ikke er klar over, hvad der sker ude i det Danmark, der i virkeligheden får hjulene til at køre rundt – om ikke andet så i hvert fald for dyrlægerne, konsulenterne, medicinalfirmaerne og alle de andre, der tjener flere penge på landbruget end landmændene selv?

Frelst tror jeg ikke, nærmere bekymret og sporet ind på at anskue situationen uden at tænke på økonomi. Kan økonomi være irre- levant? Det burde det i visse tilfælde. Noget kan ganske enkelt ikke gøres op i penge. Og noget er fælleseje, grundvandet f.eks., selvom det ikke accepteres i den herskende kapitalistiske tankegang.

I de fleste diskussioner om vores måde at producere fødevarer på, bliver de økonomi- ske omkostninger ved en radikal omlægning af landbruget brugt som stopklods. Spørgsmålet er, om økonomi er en plausibel årsag til skrinlægning af en absolut nødvendighed? Penge har fået en position i verden, hvor alt fornuft og rationale kan tilsidesættes med begrundelse i penge. Enten koster det for mange penge at etablere, det er for dyrt at afskaffe eller også genererer det eksisterende for mange penge. Vi ser det samme indenfor energi og vores vedvarende forbrug af fossile brændstoffer. Penge skifter hænder mens fornuften siver ud mellem fingrene. Og desværre er de flestes fornuft til salg.

Vi VED godt hvad, der er det rigtige, og min overbevisning er, at det i langt de fleste tilfælde er penge, der afholder os fra at handle derefter.

Alt imens jeg bombarderes med alarmerende pesticidtal i vores grundvand glæder jeg mig over, at vi i hvert fald ikke bidrager til de tal fra vores beskedne jordbesiddelser. Rent vand, sund jord.

Det er en mulighed, ikke en umulighed.

­

THILDES BIODYNAMISKE HAVE