Konkurrence–betingelser

Konkurrence på Facebook og Instagram

Arrangør af konkurrencer på Facebook og Instagram er Løgismose Meyers A/S, Ny Vestergade 2, 5672 Broby.

Ved deltagelse i konkurrencer på, samt i grupper tilhørende Facebook.com/loegismose, og https://www.instagram.com/loegismose, https://www.instagram.com/loegismose_mad/, https://www.instagram.com/loegismose_nordretoldbod/, https://www.instagram.com/loegismose_vin/ og https://www.instagram.com/loegismose_gourmetimport/ gælder følgende:

Konkurrencer er hverken sponsoreret, administreret af eller associeret med Facebook/Instagram.

Du deltager i en given konkurrence ved at, følge de specifikke instrukser i den pågældende konkurrence. Max. 1 deltagelse pr. bruger tages i betragtning ved lodtrækning.

Vindere af konkurrencer kontaktes via et svar på deres kommentar (facebook), eller i en privat besked (instagram). Vinderen har 24 timer til at svare i en privat besked, i en kommentar eller på mail, med info om navn, adresse og telefonnummer. Hvis fristen overskrides trækkes en ny vinder.

Præmier kan ikke ombyttes til kontanter eller andre produkter.

Konkurrencer er åbne for alle personer over 18 år, bosiddende i Danmark.
Indeholder præmien i en konkurrence alkohol, opfordrer vi til at nyde det med omtanke.

Ansatte hos Løgismose Meyers og deres husstande kan ikke deltage i konkurrencer. Løgismose Meyers forbeholder sig retten til at trække en ny vinder, hvis dette opdages.

Tilmeldinger til og svar på spørgsmål i konkurrencer, som er modtaget efter sidste svarfrist, vil ikke komme i betragtning.

Persondata i forbindelse med konkurrencer, benyttes ikke til andre formål og videregives ikke til tredjemand uden samtykke.
Dog gives ved deltagelse i en konkurrence på facebook, samtidig samtykke til invitation til at følge siden. 

Løgismose Meyers A/S 
Ny Vestergade 2 
5672 Broby 
CVR. nr. 21 92 46 79