Persondatapolitik for Løgismose A/S

Løgismose værner om privatlivets fred – også når du møder os online. Når du køber varer eller ydelser fra eller i øvrigt interagerer med os, herunder besøger vores hjemmeside registrerer og behandler vi personoplysninger om dig. Vores behandling af dine person oplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. 

Løgismose A/S (”Løgismose”, ”os”, ”vi”, ”vores”) er dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nederst i politikken. 

 

I denne politik beskriver vi, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når: 

 1. du besøger vores hjemmeside og/eller tager kontakt til os 
 2. du køber varer eller tjenesteydelser fra os 
 3. du tilmelder dig et eller flere af vores nyhedsbreve 
 4. du deltager i spørgeundersøgelse eller testpaneler 
 5. du tilmelder dig Klub Løgismose Vin & Mad  

Ligeledes beskriver vi, hvordan vi deler dine oplysninger, hvilke rettigheder du har, og hvordan du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores behandling af dine personoplysninger. 

Vi henviser i øvrigt til vores cookiepolitik, hvor vi har beskrevet, hvordan, vi bruger cookies og lignende teknologier.  

 

1. Når du besøger vores hjemmeside og/eller tager kontakt til os

Når du besøger loegismose.dk, indsamler vi oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden. Det kan fx være oplysninger om din browsertype, hvilke ord du søger på, din IP-adresse mv.  

Formålet med at behandle dine oplysninger er at optimere din brugeroplevelse af hjemmesiden samt at optimere sidens funktion.  

Vi anvender cookies og logfiler, som giver os værdifulde oplysninger om brugen af vores hjemmeside. En cookie er en lille bid information, som sendes til din browser fra en webserver, og som gemmes på din harddisk, indtil du sletter den. Vi anvender denne information til at følge trafikmønstre, som igen anvendes i forbindelse med systemadministration, indsamling af oplysninger om besøgsadfærd og præferencer med henblik på at optimere hjemmesiden. 

Du kan læse mere om hvordan vi anvender cookie, og hvordan dine oplysninger behandles i den sammenhæng i vores Cookiepolitik. 

Behandlingen foregår på baggrund af dit samtykke til cookies (art. 6, stk. 1, litra a), samt vores legitime interesse i at forbedre hjemmesiden og vise relevante tilbud (art. 6, stk. 1, litra f).  

Tager du kontakt til os, behandler vi dine kontaktoplysninger, fx e-mailadresse eller telefonnummer. Formålet med behandlingen er at besvare dine henvendelser og servicere dig. Behandlingen finder sted på baggrund af disse legitime interesser (art. 6, stk. 1, litra f). 

Som udgangspunkt opbevarer vi oplysningerne i 5 år efter dit besøg eller henvendelse, hvorefter vi sletter dem. 

 

2. Når du køber varer eller tjenesteydelser fra os 

Når du køber varer eller tjenesteydelser fra os, bliver du bedt om at opgive kontaktoplysninger, fx navn, e-mail, adresse, telefonnummer, kreditkortoplysninger samt andre oplysninger, som er relevante for leveringen af den ønskede vare eller ydelse.  

Formålet med behandlingen er, at vi kan opfylde aftalen, som du indgår med os, dvs. bekræfte dine køb, levere dine varer, opkræve betaling, yde service og eventuelt kreditere køb mv. Behandlingen af dine oplysninger foregår derfor på baggrund af vores pligt til at opfylde en kontrakt (art. 6, stk.1, litra b). 

Når du køber vin og alkohol hos os, behandler vi desuden oplysninger om din alder med det formål at overholde de lovfastsatte aldersgrænser for salg af vin og alkohol. 

Desuden behandler vi oplysninger om dine køb for at kunne overholde lovmæssige krav til fx regnskab og bogføring. Vi behandler derfor disse oplysninger på baggrund af pligten til at overholde en retlig forpligtelse (art. 6, stk. 1, litra c). 

Ligeledes behandles oplysningerne om dine køb for at kunne markedsføre nye produkter samt sende tilbud til dig. Baggrunden for behandlingen er både vores legitime interesse (art. 6, stk. 1, litra f). samt samtykke (art. 6, stk. 1, litra a) i det omfang samtykke er påkrævet efter loven. 

Endelig registrerer vi din IP-adresse med det formål at varetage vores interesse i at undgå svindel, herunder fx falske bestillinger. Behandlingen foregår derfor på baggrund af vores legitime interesse (art. 6, stk. 1, litra f). 

Som udgangspunkt opbevarer vi oplysninger om dine køb i 5 år efter udløbet af det år, hvori købene blev afsluttet, hvorefter vi sletter dem. 

3. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev 

Når du tilmelder dig et eller flere af vores nyhedsbreve, behandler vi din e-mailadresse og eventuelle andre kontaktinformationer for at kunne sende vores nyhedsbreve til dig.  

I nogle tilfælde registrerer vi også andre oplysninger om dig, f.eks. om du har børn i husstanden, hvilket postnummer, du bor i, eller andre oplysninger, som du konkret giver os. Vi bruger disse yderligere oplysninger til at kunne individualisere de tilbud og nyheder, vi sender til dig. 

Vi behandler de nævnte oplysninger på baggrund af det samtykke (art. 6, stk. 1, litra a), som du afgiver ved tilmeldingen til vores nyhedsbreve. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at skrive en e-mail til gdpr@loegismose.dk eller framelde dig direkte i et af nyhedsbrevene. 

Som udgangspunkt opbevarer vi oplysningerne indtil du har trukket dit samtykke tilbage, hvorefter vi sletter dem. 

 

4. Når du deltager i en spørgeskemaundersøgelse og/eller i vores testpaneler

Når du tilmelder dig vores testpaneler eller deltager i vores spørgeskemaundersøgelse, behandler vi din e-mailadresse og eventuelle andre kontaktinformationer. Vi registrerer også dine svar på spørgeskemaerne og/eller svar i forbindelse med deltagelse i testpanelet samt andre oplysninger om dig, fx om du har børn i husstanden, hvilket postnummer, du bor i, eller andre oplysninger, som du konkret giver os. Vi bruger disse yderligere oplysninger i vores forretningsudvikling, til produktforbedringer og nylanceringer. 

Vi behandler de nævnte oplysninger på baggrund af det samtykke (art. 6, stk. 1, litra a), som du afgiver ved deltagelse i spørgeskemaundersøgelser eller tilmelding til testpaneler. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at skrive en e-mail til gdpr@loegismose.dk.  

Som udgangspunkt opbevarer vi oplysningerne i 1 år efter modtagelsen af dine besvarelser, hvorefter vi sletter dem eller anonymiserer dem.  

 

5. Når du tilmelder dig Klub Løgismose Vin & Mad 

Når du tilmelder dig Klub Løgismose Vin og Mad, registrerer vi: 1) de oplysninger, du har givet i din profil, fx grundlæggende oplysninger som kontaktoplysninger, alder mv. Desuden registrerer vi i nogle tilfælde også 2) oplysninger som fx præferencer, interesser, antallet af medlemmer af din husstand, eller andre oplysninger som du konkret har givet os i forbindelse med tilmeldingen, samt købs- og søgeadfærd, andre oplysninger fra f.eks. hjemmesider og cookies. Ligeledes behandler vi 3) oplysninger om dine køb (dvs. købs- og fakturaoplysninger).

Formålet med behandlingen af oplysninger under 1) er bl.a. at administrere dit medlemskab. Behandlingen finder sted på baggrund af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a). 

Formålet med behandlingen af oplysninger under 2) er at beregne og yde dig generelle og personlige rabatter, at tilbyde generelle og personlige medlemsfordele og tilbud, optimere din brugeroplevelse på Løgismoses digitale platform samt at målrette vores markedsføring over for dig. Behandlingen baseres i dette tilfælde på samtykke, jf. art. 6, stk. 1, litra a. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at sende en e-mail til gdpr@loegismose.dk.  

Behandling af oplysningerne under 3) sker med det formål at kunne overholde lovmæssige krav til fx regnskab og bogføring. Vi behandler derfor disse oplysninger på baggrund af pligten til at overholde en retlig forpligtelse (art. 6, stk. 1, litra c). 

Som udgangspunkt behandler vi personoplysningerne, indtil du trækker dit samtykke tilbage eller melder dig ud af Klub Løgismose Vin & Mad. Købs – og fakturaoplysninger opbevares dog i 5 år efter udløbet af det år, købet blev afsluttet. 

 

Videregivelse til tredjemanddatabehandlere og sikkerhed

Vi behandler dine oplysninger fortroligt og videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger om dig til tredjemand uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet hertil i henhold til loven, eller i tilfælde af at det er nødvendigt for at forfølge de ovenfor beskrevne formål. 

Vi overlader i en række tilfælde behandlingen af dine personoplysninger til vores databehandlere. Dette er eksempelvis tilfældet, når vi lader vores data blive hostet hos en ekstern leverandør, og når vi lader en professionel betalingsfacilitator varetage modtagelsen af din betaling på vegne af os, ligesom når vi udsender nyhedsbreve, målretter vores markedsføring herunder retargeting, eller når du deltager i en undersøgelse om vores virksomhed eller produkter.

Databehandlerne er underlagt fortrolighed om disse oplysninger og må ikke anvende dem til andet formål end at opfylde den indgåede aftale med os. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Nogle af de omtalte databehandlere er etableret uden for EU, det gælder f.eks. Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til databehandlere uden for EU sikres ved iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

Vi bruger krypteret datakommunikation, når vi overfører betalingsoplysninger. Vær dog opmærksom på, at oplysninger, der sendes på e-mail eller udveksles via vores hjemmeside, ikke bliver krypteret. 

 

Dine rettigheder 

Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder, og du kan derfor: 

 • anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
 •  behandlingen af dine oplysninger begrænset 
 • modsætte dig behandlingen, herunder særligt i relation til behandling af personoplysninger til brug for direkte markedsføring og profilering 
 • altid trække et afgivet samtykke til behandling af dine oplysninger tilbage ved at skrive til gdpr@loegismose.dk (tilbagekaldelsen har dog ikke betydning for lovligheden af behandlingen foretaget før til tilbagekaldelse af samtykke) 
 • anmode om at modtage de oplysninger, du har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportalitet) 
 • indgive klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet (læs mere om indgivelse af klage her: Datatilsynet) 

Dog kan ovennævnte rettigheder var underlagt visse begrænsninger eller betingelser, sådan at du fx ikke i alle tilfælde har ret til sletning mv., men dette afhænger af konkrete omstændigheder.  

Såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os via: 

Løgismose A/S 
Nordre Toldbod 16
1259 København K 
CVR-nr. 21924679 
E-mail: GDPR@loegismose.dk 
Tlf.: (+45) 33 24 37 06 

Såfremt du vil indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre dette til:  

Datatilsynet 
Borgergade 28, 5 
1300 København K  
Tlf.: (+45) 33 19 32 00 
Fax: (+45) 33 19 32 18 

Se også https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/